Herengracht500
Image default
Business

EKH.nl ontwikkelt opleidingen met examens

Bij EKH.nl wordt de kwaliteit van de uitgevoerde keuringen gewaarborgd door opleidingen met examens te ontwikkelen. Onze kwaliteitscertificatie is van belang voor een juiste uitvoering van de werkvoorschriften binnen een onderneming. Daarnaast worden ook de volgende personen verantwoordelijk gesteld voor de uitvoering:

  • EKH-Keurmeester Hijsgereedschappen (Onder de Haak)

  • EKH-Kraan Keurmeester (Boven de Haak)

Bij EKH.nl een certificaat behalen om de werkvoorschriften zo goed mogelijk te interpreteren

 

Bij EKH.nl kunt u een certificaat behalen om de werkvoorschriften zo goed mogelijk te kunnen interpreteren. Maar ook om op de juiste manier de werkvoorschriften uitvoeren. Na het behalen van een certificaat bij EKH.nl wordt u een erkende EKH-keurmeester. Zo heeft EKH kraan keurmeesters en hijs- en hefgereedschappen keurmeesters. EKH.nl heeft een echte doeltreffende opleiding samengesteld om u zo goed mogelijk voor te bereiden. VTC (Verticaal Transport Centrum) is door EKH aanbevolen om deze opleidingen in de praktijk te geven. Elke keurmeester krijgt aan het einde van de opleiding een persoonscertificaat van vakbekwaamheid. Om de kwaliteit te waarborgen laten we keurmeesters bijscholen en is het van belang om elke 5 jaar opnieuw een certificaat te behalen. Een certificaat heeft namelijk een geldigheid na de afgifte. Op www.certcheck.nl kunt u de geldigheid van een certificaat verifiëren.

EKH.nl geeft u alle informatie over hoe u keurmeester kunt worden

Bij EKH.nl vindt u alle informatie over hoe u een keurmeester kunt worden. Om een gecertificeerde keurmeester te worden moet u natuurlijk eerst de opleiding volgen en succesvol afronden. Op EKH.nl kunt u lezen dat VTC de opleidingen verzorgt om tot keurmeester opgeleid te worden. Denk hierbij aan de opleiding EKH-keurmeester Hijs- en Hefgereedschappen. 

Binnen het certificatieschema zijn verschillende eindtermen opgenomen waaraan een EKH-keurmeester moet voldoen. Een korte samenvatting hiervan kan als volgt worden opgedeeld:

  • De EKH-Keurmeester is op de hoogte van de werkvoorschriften

  • De EKH-Keurmeester bezit de benodigde kennis van de verschillende keuringsmethodes en afkeurcriteria

  • De EKH-Keurmeester heeft voldoende kennis opgedaan om tot de juiste beslissingen te komen en de juiste adviezen te geven

Om een opleiding te volgen moet u eerst in aanmerking komen. Zo dient een keurmeester minimaal over MBO-niveau te beschikken en 2 jaar ervaring.