Herengracht500
Image default
Business

Leerproblemen bij kinderen verhelpen met De Onderwijspraktijk Van De Wijk

Een leerprobleem bij een kind is een serieuze zaak die snel herkend moet worden om de negatieve gevolgen ervan te voorkomen. Er zijn tegenwoordig veel meer soorten leerproblemen die kunnen worden herkend, met een passende methode om een persoonlijk afgestemde oplossing te kunnen bieden voor een kind.

Problemen bij het leren

Er zijn een aantal verschillende soorten leerproblemen. De voornaamste die opgenoemd worden zijn daadwerkelijk leerstoornissen zoals bijvoorbeeld dyslexie. Er zijn echter ook soorten leerproblemen die niet zo ernstig zijn, maar toch grote impact hebben op het leervermogen van een kind wanneer deze onbehandeld blijft. Een aantal veelvoorkomende leerstoornissen zijn hieronder opgesomd:

Problemen met zowel lezen en schrijven, als spellen, wordt Dyslexie genoemd en is eigenlijk altijd gebruikt als overkoepelende term voor dit soort stoornissen.

Het aanleren van schrijven dat mis gaat wordt dysgrafie genoemd.

Dyscalculie is ook bekend en heeft logischerwijs met calculeren, dus rekenen en wiskunde, te maken.

Dysorthografie is simpelweg een spellingsstoornis wat schrijven volgens de regels erg lastig maakt.

Een non-verbale leerstoornis zegt eigenlijk waar het op staat. In dit geval kan een kind niet goed begrijpen wat de achterliggende informatie van non-verbale communicatie is.

Toch redelijk wat verschillende soorten leerproblemen die zich kunnen voordoen bij jonge kinderen en van grote invloed zijn op het vermogen van kinderen om te leren.

Welke oplossingen zijn er?

Het vooroordeel van ouders dat hún kind niks heeft en alle praat over mogelijke leerproblemen nonsens vinden, kunnen hun kind hiervan op de blaren laten zitten wanneer een persoonlijke oplossing hiervoor alleen uitkomst zou brengen. Wanneer er namelijk geen actie ondernomen wordt terwijl een kind lichte óf ernstige problemen heeft, terwijl een persoonlijke oplossing uitkomst kan bieden, is er kans dat uw kind achter gaat lopen in ontwikkeling. Zelfs bij lichte problemen kan een persoonlijke oplossing van De Onderwijspraktijk Van De Wijk uitkomst bieden om te verzekeren dat uw kind zijn of haar maximale potentie benut. Neem direct contact op voor advies op een afspraak.

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/