Herengracht500
Image default
Bedrijven

De trends van LGEM: bioreactor algae

Algen komen steeds meer in de belangstelling te staan. Er wordt op het gebied van micro-algen dan ook steeds meer onderzoek gedaan. De bedoeling is om snel over te kunnen gaan op grootschalige algenteelt. Toch liggen er momenteel al volop mogelijkheden voor grondstoffen.

Onderzoekers hebben ondertussen een mogelijkheid gevonden om algen te melken. Dit gebeurt natuurlijk niet letterlijk. Er is een goede methode gevonden waarmee er nuttige stoffen aan de algen onttrokken kunnen worden zonder dat ze dit niet overleven.

 

Bioreactor algae

Tegenwoordig wordt het gebruik van algen voor zowel biobrandstoffen als bijproducten onderzocht. Omdat algen unieke organismen zijn die de mogelijkheid hebben om onder andere omega vetzuren te produceren, kunnen ze belangrijk zijn voor de levensmiddelenmarkt.

Door gebruik te maken van de bioreactor algae kan dit proces steeds verder ontwikkeld worden. Zo kunnen door algen te kweken grondstoffen worden geproduceerd. Ook is het mogelijk om door middel van een algen bioreactor CO2 te neutraliseren.

 

Biomassa

Over het algemeen ligt de groei van algen stil op het moment dat ze vetten gaan produceren. Tegenwoordig zijn er algensoorten die ondanks het feit dat ze vetten ontwikkelen, toch blijven groeien. Dit zorgt ervoor dat het productiesysteem met een bioreactor algae kan groeien.

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar het kweken van hernieuwde biomassa. Ook hier worden algen voor gebruikt. Dit wordt gedaan in grote buizen van een bioreactor. Als koolstofbron wordt hiervoor zuivere CO2 toegepast.

De kweek van algen richt zich op verschillende toepassingen. Ze kunnen namelijk zowel in de voedingsmiddelensector als in de veevoersector gebruikt worden.

 

Omzetting naar waardevolle grondstoffen

Naar alle waarschijnlijkheid bestaan er meer dan honderdduizenden soorten algen. Ook al zijn het eencellige organismen, algen zijn in staat om kolonies te vormen. Omdat algen foto-autotroof zijn, gebruiken ze CO2 als koolstofbron.

De microalgen die tegenwoordig worden gekweekt bevatten interessante stoffen. De meest bekende zijn vetten, suikers en eiwitten. Ook zijn ze in staat om hoogwaardige chemicaliën te vervaardigen zoals antioxidanten en pigmenten.

Je zou algen dus als een soort kleine fabriekjes kunnen zien. Ze kunnen allerlei soorten stoffen maken die wij als mensen graag willen hebben. Het is niet meer nodig om het wiel heruit te vinden, In de algencellen ligt alles al klaar om die stoffen voor ons te gaan maken.

Het enige wat algen hiervoor nodig hebben is zonlicht, wat voedingsstoffen en CO2. Er zijn dus veel mogelijkheden om in de toekomst deze stoffen te gaan gebruiken. Een Nederlands bedrijf wat acties is in de sector van de bioreactor algae is www.lgem.nl.

 

https://lgem.nl/