Herengracht500
Image default
Business

VCA certificaat relevant voor vele bedrijven

VCA certificaat relevant voor vele bedrijven

De VCA certificering is binnen vele bedrijven van belang. Zonder de VCA certificering is er geen bestaansrecht. Een onderaannemer komt onder andere binnen de bouw en productie niet meer aan het werk als hij niet over de juiste VCA certificering voldoet.

 

Wat is VCA?

VCA certificering is voor bedrijven, zodat er een gezonde en veilige werkomgeving voor de medewerkers ontstaat: VCA staat voor:

VGM (veiligheid, gezondheid en milieu).

Checklist

Aannemers

 

Waar bestaat veiligheid en gezondheid uit?

Veiligheid en gezondheid (V&G) bestaat uit:

Arbeidstijdenwet

Milieuwetgeving

Europese richtlijnen

Arbowet

 

Arbeidstijdenwet

In de arbeidstijdenwet staan regels over de werk- en rusttijden. Per leeftijdscategorie staat beschreven wat de maximale werktijd is. De overheidsinspectie V&G controleert de nalevering van de arbeidstijdenwet. 

Milieuwetgeving

Er zijn minimaal 20 wetten die mens en milieu beschermen. Uitstoot, gevaarlijke stoffen of afvalstoffen zijn belangrijke onderwerpen in de milieuwetgeving.

Europese richtlijnen

De meeste Europese richtlijnen zijn opgenomen in de Nederlandse wet. CE-markeringen geven aan of een product bijvoorbeeld gereedschappen aan de Europese richtlijnen voldoen. Als het logo op de rechterzijde op een apparaat staat, dan voldoet het aan de Europese richtlijnen. 

Arbowet

Arbowet = Arbeidsomstandighedenwet

Per jaar zijn er 100 doden, 3000 zware ongevallen en 200.000 ongevallen op het werk. Een veilige en gezonde werkomgeving is dus erg belangrijk. De Arbowet moet zorgen voor veiligheid.

Om de arbeidsomstandigheid te verbeteren vinden twee overleggen plaats.

VGM-bijeenkomsten = toolboxmeeting = werkgever en werknemer kijken naar verbeteringen.

 

Wat zijn de plichten voor werkgevers?

 •          Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) maken.
 •          Werkzaamheden geen nadeel voor gezondheid en veiligheid.
 •          Gevaren bij de bron bestrijden.
 •          Beschermings- en veiligheidsmiddelen verstrekken.
 •          Vluchtwegen duidelijk aangeven en vlucht oefeningen houden.
 •          Een ziekteverzuimbeleid.
 •          Voorlichting geven over veilig werken.
 •          Toolboxmeetings organiseren.
 •          Gezondheidsonderzoeken van medewerkers regelen.

 

Wat zijn de plichten voor werknemers?

 •          Gevaarlijke stoffen en andere middelen op de juiste manier gebruiken.
 •          PBM gebruiken = persoonlijke beschermingsmiddelen.
 •          Veiligheidsvoorlichting en toolboxmeetings volgen.
 •          Meld ongevallen en bijna ongevallen (bij leidinggevende).
 •          Meld gevaarlijke en ongezonde situaties bij de direct leidinggevende.

 

Theorie oefenen

Zorg ervoor dat je als werkgever en werknemer de VCA theorie beheerst. Maak gratis een VCA proefexamen. Voor de leidinggevende is VOL VCA verplicht.

De volgende diploma’s VCA zijn er:

B-VCA =  Voor uitvoerende medewerkers = Basisveiligheid VCA.

VOL-VCA = Voor leidinggevende medewerkers.

VCU  = Voor Uitzendorganisaties = (bijna gelijk aan VOL-VCA met informatie voor intercedenten).

VCO = Voor opdrachtgevers.

Voor de VCU uitzendorganisatie is er een checklist beschikbaar om nieuwe medewerkers goed voor te kunnen lichten over de veiligheid, gezondheid en milieu op hun toekomstige baan.

Ook opdrachtgevers hebben een belangrijke rol op gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Om deze reden is de VCO certificering van belang.

 

https://www.ssvv-vca.nl/