Herengracht500
Image default
Business

Is uw bedrijf nog vitaal?

Vitaliteit is een belangrijk punt voor elke organisatie. Je kan de vitaliteit in meerdere dimensies bekijken. Wel geteld zijn de volgende vier dimensies de belangrijkste: structuur, cultuur, energie en performance. Dit zijn wat vage begrippen dus ik licht ze nog even nader toe:

Structuur: Het is belangrijk dat de bedrijfsstructuur in een zelfde lijn ligt als de omgeving van uw bedrijf en de producten of diensten die u levert.

Cultuur: welke normen en waarden heersen binnen uw organisatie? Welk gedrag kan hierbij worden waargenomen? Hoe zou u zelf de cultuur van de organisatie omschrijven? In hoeverre past de cultuur bij uw beleid en in hoeverre ligt het in een lijn met de wensen en behoeften van uw klanten?

Energie: welke afdeling is het meest dominant binnen uw organisatie en waar komt de meest dominantie energie vandaan binnen uw organisatie. Het kan zijn dat medewerkers zich zo op hun gemak voelen dat er weinig initiatief getoond wordt, of juist een sfeer van cynisme wat weer veel emoties met zich mee brengt. Uiteindelijk streeft iedereen naar een goede balans tussen productiviteit en betrokkenheid in de onderneming.

Performance: hoe gaat het met onder andere de winstgevendheid, marge en omzetontwikkeling per medewerkers. Hoe staat de ROI er voor? Werkt u met targets en worden deze behaald. Hoe stimuleert u uw medewerkers om targets te behalen.

De VitaliteitsAPK maakt een complete scan van uw bedrijf. Bestuurders en interne belanghebbenden worden geïnterviewd en er wordt gevraagd hoe zij tegen vitaliteit en duurzame inzetbaarheid aankijken. U kunt bij deze de vuistregel aannemen: hoe vitaler uw medewerkers en organisatie hoe wendbaarder, winstgevender en weerbaarder de organisatie is. Het is belangrijk dat organisaties vitaliteit centraal stellen in hun bedrijfsvoering zodat er gestreefd kan worden naar het maximaal haalbare resultaat. Organisaties die vitaal zijn hebben ongeveer 17% minder verzuim en hebben een 10% hogere financiële gezondheid.

Klik hier voor meer informatie. U komt dan terecht op de website van Carrierepoort

http://carrierepoort.nl